Naast elkaar liggende tenen die aan elkaar zijn vastgegroeid over de lengte.

  • BEHANDELING

    In veel gevallen heeft deze aandoening geen behandeling nodig. Deze aandoening kan enkel operatief verholpen worden.