• Indien u een afspraak niet kan nakomen, gelieve 24u op voorhand te verwittigen. Zoniet wordt de geplande behandeling aangerekend.

 

  • Bij laattijdig nakomen van de afspraak wordt de behandeltijd ingekort indien mogelijk. Vanaf 15min overtijd wordt de afspraak als no show beschouwd en wordt deze aangerekend.

 

  • Om een goed verloop van de agenda te garanderen wordt u verwacht 5min voor aanvang aanwezig te zijn.

 

  • Gelieve duidelijk aan te geven welke behandelingen gewenst zijn, kleine extra’s kunnen uitgevoerd worden mits de agenda het toelaat, grotere behandelingen dienen opnieuw ingepland te worden.

 

  • Wanneer u bij ons een afspraak maakt gaat u automatisch akkoord met de huisregels.