Telefoon

0477/84.76.54.

Email

info@pedicureplus.be

Openingsuren

Ma-do: 9u-21u Vrij: 9u- 15.30u

-Indien u een afspraak niet kan nakomen, gelieve 24u op voorhand te verwittigen. Zoniet wordt de geplande behandeling aangerekend.

-Bij laattijdig nakomen van de afspraak wordt de behandeltijd ingekort indien mogelijk. Vanaf 15min overtijd wordt de afspraak als no show beschouwd en wordt deze aangerekend.

-Om een goed verloop van de agenda te garanderen wordt u verwacht 5min voor aanvang aanwezig te zijn.

-Gelieve duidelijk aan te geven welke behandelingen gewenst zijn, kleine extra’s kunnen uitgevoerd worden mits de agenda het toelaat, grotere behandelingen dienen opnieuw ingepland te worden.

-Wanneer u een afspraak maakt gaat u automatisch akkoord met de huisregels.